Nieuwsbericht
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 
Algemeen

Inleveren uitrusting einde seizoen

Nieuws afbeelding 3-6-2019
Beste keeper, trainer, coach, aanvoerder of andere materiaalgebruiker,

Het hockeyseizoen loopt op zijn einde; voor de meeste teams begint een periode zonder hockey terwijl voor anderen een (veel te) lange selectieperiode begint die zelfs nog wel kan doorgaan tot aan het begin van komend seizoen. 

Voor uw materiaalcommissie is de seizoensovergang traditioneel een zeer drukke periode:
Trainingsmateriaal moet worden ingenomen, gecontroleerd en eventueel aangevuld
Nieuwe trainingsets voor het komende seizoen moeten worden klaargemaakt
Van de jongste jeugd moeten alle keeperuitrustingen worden ingenomen, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Van de jeugdteams zonder vaste keeper moeten alle keeperuitrustingen worden ingenomen, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Van de seniorenteams, veteranenteams en van de vaste keepers in de jeugd moeten alle keeperuitrustingen worden gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Strafcornermaskers die zijn uitgeleend aan de jeugdteams moeten allemaal worden ingenomen, gecontroleerd en eventueel gereviseerd.
Een overzicht moet worden gemaakt van materialen die gerepareerd of vervangen zouden moeten worden en een overzicht moet worden gemaakt van trainingsmaterialen die verloren zijn geraakt om inzicht te verkrijgen in de daar uit voortvloeiende kosten; aan het einde van een gemiddeld seizoen bedraagt het verlies aan trainingsmateriaal ca. € 1300,= terwijl voor een kleine € 9.500,= aan hoofdzakelijk keepermateriaal dient te worden gerepareerd of vervangen.

Voor al deze zaken zijn ongeveer 2 maanden beschikbaar. U begrijpt dus wel dat zoiets niet altijd even eenvoudig is en gewoon niet kan lukken zonder ieders bereidwillige medewerking. Uw materiaalcommissie probeert voortdurend de kosten van onderhoud en vervanging voor de vereniging, en daarmee voor u, zo laag mogelijk te houden.

De kosten voor reparatie van materiaal, over dit en afgelopen seizoen beschouwd, zijn weliswaar stabiel maar nog steeds hoger dan nodig zou moeten zijn; anders dan een lichte kostenstijging als gevolg van inflatie.

We blijven hopen op een stijgend besef van de eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het in goed vertrouwen beschikbaar gestelde materiaal en de bereidheid elkaar aan te spreken op die verantwoordelijkheid; hoe hoger het besef,hoe lager de kosten. Onderstaand ziet u het schema voor de inlevering en/of controle van het trainingsmateriaal en de keeperuitrustingen.


Wanneer ?

Wie ?

Wat ?

Waar ?

Datum

Tijd

Categorie

Type

Actie

Reden

Locatie

zaterdag 22 juni 2019

09:00 – 10:00

D- & C-jeugd

Uitrusting wisselende keeper

Inleveren

Einde seizoen

Clubhuis

10:00 – 11:00

B- & A-jeugd

11:00 – 13:00

D-, C-, B- A-jeugd

Uitrusting vaste keeper

Controle

zaterdag 29 juni 2019

09:00 - 10:30

M6E & J6E

Uitrusting wisselende keeper

Inleveren

10:30 - 12:00

M8E & J8E

 

Aanvullend heeft uw materiaalcommissie nog het volgende verzoek aan u:
1.Met betrekking tot de keeperuitrustingen, zouden jullie de tassen voor inlevering of controle willen reinigen (ontdoen van zand en overige artikelen die niet tot de uitrusting behoren) en zowel de helm als de foam delen van de uitrusting reinigen.
2.De inlevering van trainingsmateriaal voor jongste jeugd en junioren breedte wordt, inclusief de communicatie hierover, verzorgd door mevr. Ernestine Schonk respectievelijk mevr. Britt Ossel en is derhalve buiten het bijgaande schema gebleven.
3.Mocht u vóór de voor u geldende datum wensen in te leveren dan ben ik na de laatste competitiedag elke zaterdag van 09:30 tot 13:00 uur in het clubhuis aanwezig tenzij anders aangegeven op de website.

Mocht u vragen hebben over de controle- en inlevercyclus van de materialen dan horen wij dat natuurlijk graag van u; zo ook wanneer de voor u geldende datum echt niet haalbaar is. De materiaalcommissie van de vereniging kan altijd bereikt worden op het e-mailadres [email protected]

Wij zien uit naar een goede samenwerking; het maakt ons werk een stuk lichter.

Vriendelijke groet,
BHV Push Materiaalcommissie