Nieuwsbericht
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 
Algemeen

Uitleverschema en uitleg materialen 2019-2020

Nieuws afbeelding 4-7-2019
Beste keeper, trainer, coach of andere materiaalgebruiker,

Een nieuw hockeyseizoen begint; Tijd om de spullen weer bijeen te zoeken en het veld te gaan betreden. Vanaf deze plaats is een woord van dank aan de trainers, keepers en coaches nadrukkelijk op zijn plaats. Er is door vrijwel iedereen uitzonderlijk goed en tijdig meegewerkt aan de inleveringen; verlies en schade zijn als gevolg hiervan – in vergelijking met voorgaande jaren – erg meegevallen. Dat schept vertrouwen en verwachtingen voor de toekomst!

Een aantal vaste keepers is aan het einde van afgelopen seizoen op controle gekomen en van hen is de uitrusting weer helemaal gereed voor een nieuw seizoen. Voor die vaste keepers/seniorenteams en/of trainers die deze controle hebben overgeslagen geldt onherroepelijk dat ze achteraan in de rij staan en pas aan de beurt
(kunnen) komen na alle uitleveringen; hierbij kan overigens niet gegarandeerd worden dat eventueel te repareren of te vervangen materiaal op tijd voor de eerste wedstrijd gereed is en aan vervanging gaan we in dit geval – om voor de hand liggende reden – niet doen.

De materiaalcommissie heeft haar tijd gebruikt om de meeste spullen weer gerepareerd en aangevuld te krijgen. De bruikleenverstrekking van trainingsmateriaal voor jongste jeugd en junioren breedte wordt, inclusief de
communicatie hierover, verzorgd door mevr. Ernestine Schonk respectievelijk mevr. Britt Ossel en is derhalve buiten het bijgaande schema gebleven.

Van de begeleiding van 1- en 2-lijn teams, voor zover nog niet geregeld, wordt verwacht dat ze zelf een afspraak met de materiaalcommissie maken; het advies is daar niet te lang mee te wachten! Van vaste keepers die komend seizoen beginnen wordt verwacht dat ze zelf een afspraak met de materiaalcommissie maken.Het aanmeten van een volledige uitrusting kan in voorkomende gevallen wel een uur
of meer in beslag nemen. Wanneer het een vaste keeper betreft voor de junioren, is de aanwezigheid van minimaal 1 ouder/verzorger een vereiste.

Bijgaand ziet u het schema voor de uitlevering van de keeperuitrustingen en reparaties. We doen het dit jaar gewoon op 1 dag; gezien het beperkte aantal uit te reiken uitrustingen zonder meer haalbaar. Voor de verstrekking van zaken die niet tot de keepersuitrusting horen, zal op een ander moment moeten worden teruggekomen. Deze dag is uitsluitend voor keepersuitrustingen en bestelde / gerepareerde uitrustingsdelen.

Voor de keepersuitrustingen Jongste Jeugd geldt een borgsom van € 35,=, contant te voldoen bij uitgifte van de uitrusting. Graag met gepast geld.

Mocht u vragen hebben over de uitlevering van de materialen dan horen wij dat natuurlijk graag van u; zo ook wanneer de voor u geldende datum echt niet haalbaar is; een uitlevering voorafgaand aan de genoemde datum is uitsluitend mogelijk op zaterdag 27 juli maar dan alleen wanneer daar met mij een expliciete afspraak over is gemaakt.
Als enig alternatief is daarna alleen zaterdag 24 augustus mogelijk; ook hier uitsluitend op basis van een expliciete afspraak. Na 25 augustus is de materiaalcommissie er nog op 31 augustus en daarna afwezig t/m 14 september i.v.m. een welverdiende vakantie. De materiaalcommissie van de vereniging kan altijd worden bereikt op het e-mailadres [email protected].

Wij zien uit naar een goede samenwerking; het maakt ons werk een stuk lichter.

Vriendelijke groet,
BHV Push Materiaalcommissie