Nieuwsbericht
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 
Algemeen

Uitnodiging ALV: 3-7-2020. Let op: aanmelden verplicht!

Nieuws afbeelding 22-6-2020
Bredase Hockeyvereniging Push

AANKONDIGING

Algemene Ledenvergadering BHV Push
vrijdag 3 juli 2020
Aanvang 19:15 locatie volgt!

LEDEN DIENEN ZICH VÓÓR 1 juli 2020 AAN TE MELDEN VIA [email protected] 

Aanmelders ontvangen 24uur voorafgaande aan de ALV een bericht omtrent de locatie!

AGENDA

1.Opening

2.Ingekomen/verzonden stukken

3.Notulen Algemene Ledenvergadering december 2019

4.Bestuursmededelingen

5.Financiën:
-Begroting seizoen 2020-2021 BHV Push & SPHP
-Vaststellen contributies 2020-2021

6.Bestuursmutaties:

Het bestuur stelt de volgende mutaties voor:

-benoeming Wikke de Bruin als bestuurslid Organisatie & Vrijwilligerszaken
-herbenoeming Frank Oomen als bestuurslid Hockey

7.Rondvraag

8.Sluiting

EINDE om 21.30 uur.