Nieuwsbericht
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 
Algemeen

Inleveren (keepers)materialen op 25-6

Nieuws afbeelding 8-6-2022
Beste keeper, trainer, coach, aanvoerder of andere materiaalgebruiker,

Corona lijkt niet langer een beletsel voor een potje hockey; gelukkig. Het hockeyseizoen loopt op zijn einde voor ons breekt de drukste periode van het jaar aan.

Hoe selecties en indelingen voor komend seizoen uit gaan pakken voor een ieder, is voor ons een raadsel. De bond is voornemens het komende seizoen gewoon in september te laten starten. Uw huidige materiaalcommissie beleeft op 31 augustus 2022 haar laatste dag in functie; met ingang van het nieuwe seizoen (2022-2023) gaat u zaken doen met andere gezichten. Telefoonnummers wijzigen maar mailadres blijft gelijk.

Een overzicht van het werk dat ons nog wacht:
Van de jongste jeugd moeten alle keeperuitrustingen worden ingenomen, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Van de jeugdteams zonder vaste keeper moeten alle keeperuitrustingen worden ingenomen, gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Van de seniorenteams, veteranenteams en van de vaste keepers in de jeugd moeten alle keeperuitrustingen worden gecontroleerd en waar nodig gerepareerd/vervangen e.d.
Strafcornermaskers die zijn uitgeleend aan de jeugdteams moeten allemaal worden ingenomen, gecontroleerd en eventueel gereviseerd/vervangen.
Een overzicht moet worden gemaakt van materialen die gerepareerd of vervangen zouden moeten worden en een overzicht moet worden gemaakt van trainingsmaterialen die verloren zijn geraakt om inzicht te verkrijgen in de daar uit voortvloeiende kosten; aan het einde van een gemiddeld seizoen bedraagt het verlies aan trainingsmateriaal ca. € 1200,= terwijl voor een kleine € 12.000,= aan hoofdzakelijk keepermateriaal dient te worden gerepareerd of vervangen.
VASTE KEEPERS en SENIOREN-/VETERANENTEAMS LEVEREN de keeperuitrusting NIET IN

Voor al deze zaken is ongeveer anderhalve maand beschikbaar; u begrijpt dus wel dat het niet  eenvoudig is en gewoon niet kan lukken zonder ieders bereidwillige medewerking. Uw materiaalcommissie probeert voortdurend de kosten van onderhoud en vervanging voor de vereniging, en daarmee voor u, zo laag mogelijk te houden. De kosten voor reparatie van materiaal, over dit en afgelopen seizoen beschouwd, zijn weliswaar stabiel maar er is altijd ruimte voor verbetering; om vooruit te komen moet je zo hoog mogelijk mikken!

We blijven hopen op een stijgend besef van de eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het in goed vertrouwen beschikbaar gestelde materiaal en de bereidheid elkaar aan te spreken op die verantwoordelijkheid; hoe hoger het besef,hoe lager de kosten. 

Omdat het ons zo goed is bevallen, is de inlevering wederom in tijdsloten ingedeeld. Er wordt ingeleverd in het clubhuis van Push (de bar dus); bij voorbaat verzoeken wij u de aanwijzingen ter plaatse te volgen en u te houden aan het toegewezen tijdslot.

Te laat voor het u toegewezen tijdslot betekent automatisch doorschuiven naar 12:45 uur en afhankelijkheid van het aantal wachtenden voor u!  Onderstaand ziet u het schema voor de inlevering van de keeperuitrustingen. Aanvullend heeft uw materiaalcommissie nog het volgende verzoek aan u:

1.De borgsommen die betaald zijn, worden NIET contant afgehandeld maar door de penningmeester teruggestort op de rekening van de oorspronkelijke betaler op aangeven van de materiaalcommissie.
2. Met betrekking tot de keeperuitrustingen, zouden jullie de tassen voor inlevering of controle willen reinigen (ontdoen van zand en overige artikelen die niet tot de uitrusting behoren) en zowel de helm als de foam delen van de uitrusting reinigen. Alles dat achterblijft in de tas en niet tot de uitrusting behoort, wordt zonder meer weggegooid!
3.De inlevering van trainingsmateriaal voor jongste jeugd en junioren breedte wordt, inclusief de communicatie hierover, verzorgd door mevr. Ernestine Schonk, mevr. Britt Ossel respectievelijk Pieter ‘t Hart en is derhalve buiten het bijgaande schema gebleven.
4.Mocht u vóór of na de voor u geldende datum en tijdslot wensen in te leveren dan ben ik na de laatste trainingsdag elke zaterdag van 09:30 tot 13:00 uur in het clubhuis aanwezig tenzij anders aangegeven op de website.
Mocht u vragen hebben over de inlevercyclus van materialen dan horen wij dat graag van u; zo ook wanneer de datum/tijd echt niet haalbaar is. De materiaalcommissie kan bereikt worden via [email protected].

Wij zien uit naar een goede samenwerking; het maakt ons werk een stuk lichter.

Vriendelijke groet,

BHV Push Materiaalcommissie