Opzeggen lidmaatschap
Images_Header1.png Images_Header10.png Images_Header11.png Images_Header12.png Images_Header13.png Images_Header14.png Images_Header15.png Images_Header16.png Images_Header17.png Images_Header19.png Images_Header20.png Images_Header21.png Images_Header22.png Images_Header23.png Images_Header24.png Images_Header25.png Images_Header26.png Images_Header27.png Images_Header31.png Images_Header34.png Images_Header35.png Images_Header36.png Images_Header4.png Images_Header6.png
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Dit geldt voor zowel junioren als senioren.

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Let op: een automatische leesbevestiging waar je per mail eventueel om vraagt volstaat niet.

Opzeggen voor seizoen 2018-2019 kan per mail of via de website en dient te geschieden vóór 1 juni 2018.

Via mail:
Opzeggingen per e-mail moeten afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid en moet gericht zijn aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Ook de reden van opzegging is gewenst.

Via de website:
Voor opzeggen via de website dient u in te loggen op uw persoonlijke pagina. U vindt het opzegformulier onder het kopje "club". U dient dit volledig in te vullen en te verzenden.

In beide gevallen stuurt de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging.