Verzekeringen
Images_Header1.png Images_Header10.png Images_Header11.png Images_Header12.png Images_Header13.png Images_Header14.png Images_Header15.png Images_Header16.png Images_Header17.png Images_Header19.png Images_Header20.png Images_Header21.png Images_Header22.png Images_Header23.png Images_Header24.png Images_Header25.png Images_Header26.png Images_Header27.png Images_Header31.png Images_Header34.png Images_Header35.png Images_Header36.png Images_Header4.png Images_Header6.png
 

Verzekeringen

Met ingang van 1 oktober 2006 zijn al onze leden en onze vrijwilligers verzekerd via de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond). Wanneer u tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging of tijdens het sporten een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt, ontvangt u danwel uw nabestaanden een uitkering. Kijk voor de polisvoorwaarden op www.sportverzekeringen.nl.


Verzekerde bedragen
Overlijden € 12.500,-
16 jaar of jonger € 5.000,-
70 jaar of ouder € 2.500,-
Blijvende invaliditeit € 50.000,-
16 jaar of jonger € 50.000,-
70 jaar of ouder € 5.000,-
Medische kosten
€ 2.500,- (eigen risico € 12,50)
Tandheelkundige hulp € 250,- (eigen risico € 12,50)  
Persoonlijke eigendommen € 125,- (eigen risico € 12,50)            

 
Schadeformulier 

Om een schade te melden dient u een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de secretaris of één van de bestuursleden van onze vereniging. U kunt dit formulier opvragen bij de Aon servicedesk of downloaden op www.sportverzekeringen.nl.