Arbitrage
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

ArbitrageEen hockeywedstrijd fluiten is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo moet een scheidsrechter niet alleen alle (spel)regels kennen en deze op de juiste manier toepassen, hij/zij moet ook op de hoogte zijn van de regels en praktische afspraken die specifiek voor scheidsrechters gelden. Zo moeten scheidsrechters weten wanneer zij zijn ingedeeld om te fluiten. Ook wordt er van de scheidsrechters verwacht dat zij voor het begin van het nieuwe seizoen het meest actuele spelreglement aandachtig bestuderen, om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

De volgende informatie helpt scheidsrechters om hun rol naar behoren (en met plezier!) te kunnen uitvoeren:
 

Als hockeyvereniging gaat Push ervan uit, dat senioren en junioren vanaf 14 jaar de e-learningcursus "Clubscheidsrechter” volgen en na het behalen van de C-kaart (clubscheidsrechter) minimaal het door de KNHB vastgestelde aantal wedstrijden fluiten, om zo de bevoegdheid te kunnen behouden. 

Ouders die interesse hebben om zich te laten kwalificeren tot clubscheidsrechter, zijn uiteraard van harte welkom en kunnen informatie opvragen per mail bij de secretaris.


Op de website van Push wordt het jeugdcompetitieschema altijd gepubliceerd met vermelding van de scheidsrechters. Van scheidsrechters vanaf de C-categorie wordt verwacht dat zij de website zelfstandig in de gaten houden. De (door de scheidsrechterscommissie opgestelde) scheidsrechters moeten zich minimaal 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd melden bij de infobalie in het clubhuis. Bij de infobalie zijn ook leenfluitjes op te halen. Na afloop van de wedstrijd dienen de scheidsrechters het digitale wedstrijdformulier af te ronden en de leenfluitjes weer in te leveren. 


Fluit duidelijk (hard) en consequent. Loop met het spel mee. Zorg dat je fatsoenlijk (sportief) en afwijkend gekleed bent en concentreer je op het spel. Zet je mobiel uit.


Jeugdscheidsrechters die voor een zaterdag opgesteld staan, maar te laat komen of afwezig zijn zonder vervanging te hebben geregeld, worden de eerstkomende thuiswedstrijd opnieuw opgesteld. De naam van de betreffende persoon staat dan in het blauw vermeld. Bovenaan het wedstrijdprogramma staat: In blauw extra fluitbeurt voor spelers of speelsters die een vorige fluitbeurt niet geweest zijn of te laat aanwezig waren. De "in blauw” opgestelde scheidsrechter moet deze fluitbeurt zélf komen fluiten, vervanging is geen optie (deze fluitbeurt geldt immers als sanctie en is een persoonlijke straf). Komt de scheidsrechter wederom niet opdagen, dan wordt hij/zij de eerstkomende thuiswedstrijd wederom in blauw opgesteld om te fluiten en wordt hij/zij geschorst voor de wedstrijd van zijn/haar team.

De administratie van de "niet opgekomen scheidsrechters” wordt bijgehouden door het wedstrijdsecretariaat Jeugd. Hier komen immers op zaterdag alle gegevens van de speeldag binnen. De leden van het wedstrijdsecretariaat zijn tevens bevoegd om bovenstaande sancties ten uitvoer te brengen. 


Vraag vóór de wedstrijd aan de coaches van de teams of er bijzondere zaken zijn waarop gelet zou moeten worden. 
Bij twijfel over spelregels: gewoon (vooraf) vragen aan de coaches. 
Neem de spelregels vooraf nog eens goed door, dat maakt je zekerder in de rol die je als scheidsrechter hebt. Raadpleeg hiervoor de website www.knhb.nl of ga naar de pagina met reglementen.


Push gaat vanaf 2018 een traject in ter verbetering van de arbitrage voor:

1.Capaciteit m.n. voor de zaterdagen (2017-2019)
 • A- en B-jeugd fluit wedstrijden, inclusief een uit te breiden poule van vrijwilligers o.a. ouders/verzorgers 
 • We leiden ca. 150 jeugdleden per jaar op
 • We willen ieder jaar minimaal 15 ouders/vrijwilliger opleiden die actief willen fluiten op de zaterdagen, al zijn het maar de wedstrijden van hun kinderen

2.Kwaliteit (2017 – ev.)

 • Coachen van jeugdarbiters op de zaterdagen
 • Opleiden en structureel inrichten van het CS+ programma, Minimaal 10 geslaagden en 3 leercoaches binnen Push!
 • We doen dit samen met ZwartWit, Breda, Prinsenbeek, Etten-Leur en Teteringen
 • We gaan onderling CS+ scheidsrechters uitwisselen, om het niveau hoog te houden, zo breed mogelijke ervaring op te doen en zo onpartijdig mogelijk te zijn

3.Carrière (vanaf 2018 - ev.) voor diegenen die door willen groeien naar Bondsscheidsrechter.
Kortom een traject waaraan we als commissie ons voor minimaal voor 3 jaar aan committeren om dit te realiseren. Hier hebben we de hulp van de leden, de coaches en ouders hard voor nodig. 

Dit alles doen we binnen het volgende raamwerk:

 1. Push wedstrijden in de breedtelijn worden door Push-vrijwilligers gefloten.
 2. De Topklasse wedstrijden worden gefloten door CS+ scheidsrechters of hiervoor in opleiding zijnde scheidsrechters
 3. De Subtopklasse en 1e klasse worden gefloten door de talentpoule scheidsrechters of CS+ scheidsrechters van Push 
 4. De Breedtelijn van de jeugd zorgt voor eigen scheidsrechters aangevuld met A- en B-jeugd om een vaste lange termijnplanning te kunnen opstellen
 5. We gaan de jeugd coachen tijdens hun fluitbeurten, we spreken indien nodig coaches of ouders aan op hun gedrag, maar zijn geen "politieagent". Plezier staat voorop. Voor het coachen en beoordelen van de jeugd, maken we gebruik van input vanuit de KNHB.
 6. We betalen niet voor fluitbeurten op zaterdagen. Het verboden om leden van andere clubs (betaalde) fluitbeurten te laten overnemen op zaterdagen.
 7. We doen dit uit hoofde van betrokkenheid als lid en vrijwilliger van onze club Push om te zorgen voor een fair play met mensen die het spel kennen en het leuk vinden
 8. Coaches van de breedtelijn kunnen de arbitragecommissie vragen om bemiddeling bij de indeling van scheidsrechters voor de zaal, maar zullen in eerste instantie het commitment van het leveren van eigen scheidsrechters dienen na te komen. Dit Push-beleid is al bekend en zelf geen scheidsrechters hebben, betekent helaas geen deelname aan de zaalcompetitie.
 9. Voor de B-jeugd top- en breedtelijn betekent het dat als men de eerste keer gezakt is voor de toets Clubscheidsrechter en men komt niet opdagen op de herkansing, dan volgt er een schorsing van de speelgerechtigheid. Echter als men gewoon komt naar de toetsavonden, dan zorgen wij dat iedereen met succes zijn kaart behaalt.

Verantwoordelijkheden:
 • De arbitragecommissie stelt het beleid op en voert dit uit, uiteraard altijd afgestemd met het hoofdbestuur van BHV Push
 • Coaches en Manager van alle teams dragen dit beleid uit naar hun teams en naar de ouders
 • Spelers met een Clubscheidsrechterskaart worden ingedeeld door de wedstrijdcommissie van Push voor hun fluitbeurten.