Vrienden van Push
Images_Header1.png Images_Header10.png Images_Header11.png Images_Header12.png Images_Header13.png Images_Header14.png Images_Header15.png Images_Header16.png Images_Header17.png Images_Header19.png Images_Header20.png Images_Header21.png Images_Header22.png Images_Header23.png Images_Header24.png Images_Header25.png Images_Header26.png Images_Header27.png Images_Header31.png Images_Header34.png Images_Header35.png Images_Header36.png Images_Header4.png Images_Header6.png
 

Vrienden van PushBinnen de hockeyvereniging Push is al lange tijd een speciale club actief, namelijk de stichting ‘Vrienden van Push’.

De ‘Vrienden van Push’ is opgericht in 1990, en heeft als doel om de vereniging Push te stimuleren en te ondersteunen. De stichting streeft dit doel na door het ondersteunen van de vereniging bij de aanschaf van zaken, die de hele vereniging ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn de fotowand in het clubhuis, de geluidsinstallatie in het clubhuis, dug-outs van Veld 4 en 5, balken voor buiten, maar ook door het, vanaf het begin van het bestaan, sponsoren van een reclamebord op het BDO-veld.

Je kunt de stichting ondersteunen door donateur te worden. Dit houdt in, dat je een jaarlijkse donatie doet. Het bestuur van de stichting ziet er op toe, dat dit bedrag minder dan geïndexeerd wordt. Het donatiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

  • Door het jaar heen worden er een aantal activiteiten georganiseerd, waar u welkom bent, en die de onderlinge samenhang tussen de Vrienden moeten verbeteren. ‘Bourgondisch’ is daarbij het centrale thema.
  • Daarnaast geeft een donatie het recht, om één persoon aan te wijzen, waarvoor de stichting de contributie aan Push betaalt.

Aangezien we graag het aantal donateurs willen vergroten, wordt u allereerst uitgenodigd, om bij interesse in het donateurschap van de stichting, vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. 

Uw interesse kunt u kenbaar maken bij Gert-Jan de Moor, voorzitter of bij Eric Hengst, secretaris. Wij kunnen u desgewenst ook van extra informatie voorzien.