Inschrijfformulier
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Push biedt verschillende lidmaatschapsvormen. Wanneer u weet welke vorm bij u past, dan kunt u onderstaand inschrijf formulier invullen.  Op deze pagina (via het menu hockeysoorten) is meer informatie te vinden over de verschillende soorten hockey die door BHV Push kunnen worden aangeboden.

Nadat u het formulier digitaal heeft ingevuld, krijgt u per e-mail een machtigingsformulier dat u moet uitdraaien, ondertekenen, scannen en mailen naar [email protected] of opsturen. Tot die tijd blijft u op onze administratieve wachtlijst staan of wordt u proeflid bij het team/groep waarbij u bent ingedeeld. Let op: als proeflid bent u nog niet speelgerechtigd. De ledenadministratie wijzigt deze status zodra ze uw ondertekende machtiging heeft ontvangen. Bij de jeugd en jongste jeugd is wijziging van de status proeflid ook afhankelijk van een akkoord van de betreffende Commissie.  Na verwerking van uw gegevens ontvangt u via de ledenadministratie een welkomstmail met aanvullende informatie. 
 
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verklaart u tevens bij het indienen van het aanmeldingsformulier dat u akkoord gaat dat uw persoonlijke gegevens of die van uw kind(eren), zolang u of uw kind(eren) lid is/zijn, gedeeld worden met betrokkenen binnen Push. Deze betrokkenen hebben deze gegevens nodig om ervoor zorg te dragen dat u of uw kind(eren) bij Push kan/kunnen hockeyen.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
Welke vrijwilligerswerkzaamheden ben je bereid te vervullen?
  Push draait optimaal mede dankzij veel vrijwilligers. Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. Welke vrijwilligersta(a)k(en) ben/zijn je en/of je ouders bereid om op je te nemen? Wij zullen jou of je ouders binnen benaderen om hierop toelichting te geven wanneer nodig en eventueel een afspraak hierover te maken.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Attentie ouders jeugleden
  Indien deze aanmelding een zoon/dochter betreft, is ondergetekende bereid zijn/haar medewerking te verlenen bij het vervoer van zijn/haar kind en elftalgenoten bij uitwedstrijden.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.