Opzeggen lidmaatschap
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Dit geldt voor zowel junioren als senioren.

Opzeggingen zijn pas definitief nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Let op: een automatische leesbevestiging waar je per mail eventueel om vraagt volstaat niet.

Opzeggen voor seizoen 2023-2024 kan per mail of via de website en dient te geschieden vóór 1 juni 2023.

Via mail:
Opzeggingen per e-mail moeten afkomstig zijn van het bij de club geregistreerde e-mailaccount van het opzeggende lid en moet gericht zijn aan [email protected] onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Ook de reden van opzegging is gewenst.

Via de website:
Voor opzeggen via de website dient u in te loggen op uw persoonlijke pagina. U vindt het opzegformulier onder het kopje "club". U dient dit volledig in te vullen en te verzenden.

In beide gevallen stuurt de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging.